Bakgrund

6S

Nedanstående är en text från 2010 av Bo Leander.  

På mässor, konferenser och vid andra tillfällen när va-folk träffas, i Sverige eller runt om i världen, finns det några som bär en liten förgylld skyffel i bröstfickan, i blusen eller på kavajslaget. Alla vet inte vad det betyder att bära en skyffel eller vad skyfflarna symboliserar. Här presenteras lite bakgrund och fakta kring 5S, Select Society of Sanitary Sludge Shovelers.

Som så mycket annat så började det i USA. Mot slutet av 1930-talet bildades den första avdelningen i Arizona av en grupp konferensarrangörer, ideellt arbetande trogna personer. Dessa tillhörde den grupp i samhället som aldrig fick utmärkelser eller blev presidenter i de tekniska föreningarna som de ordnade sammankomsterna för. Resonemanget var så att de gjorde grovarbetet och som parallell till avloppsreningsverkens minst uppskattade arbete att skyffla avloppsslam. Symbolen med slamskyffeln är därmed förklarad.

Nya avdelningar bildades i andra amerikanska stater och i provinserna i Kanada så att 5S spreds över Nordamerika. Att vara med i 5S och få bära en skyffel blev så populärt att invalet av medlemmar snabbt ändrades till att bli de med de högsta meriterna. Reningsverkschefer, direktörer, forskare, professorer fick på detta sätt ytterligare utmärkelser och skäl att träffas.

Geoffrey Scott var en engelsman, född i London, som 1953 flyttade till Kanada och bosatte sig i Toronto. Geoff hade förmågan att kunna umgås med alla och skaffade sig genom sitt arbete snabbt kontakter runt om i världen. Genom engagemang i WEF, Water Environment Federation, som tidigare hette WPCF, kom han in i den inre kretsen av dem som styrde det nordamerikanska föreningslivet inom speciellt avloppsverksamheten. Geoff kom med i styrelsen för WEF och blev även president.

Genom Geoffs kontakter medverkade han till att bilda nya 5S-avdelningar, Chapters, i Kanada och USA men framför allt utanför Nordamerika i; UK, Australien, Nya Zeeland, Nederländerna och sist men inte minst viktigt i Sverige. Geoff brukade alltid understryka ”It is my hope that the 5S will develop into a much closer worldwide association of those in the Sanitary Engineering field”.

Eftersom även jag då var aktiv i WEF, bl a som svensk representant i BOD under flera år från 1989, fick jag och min hustru många tillfällen att träffa och umgås med Geoff och hans hustru. Det var då som tankarna på ett svenskt 5S började ta form. Nederländerna bildade sin avdelning 1994 och det var det som fick mig till slut att förbereda för den svenska avdelningens tillkomst.

När den svenska 5S-avdelningen bildades 1996 var Geoff och hans hustru Gail med. Det var nio svenskar som under högtidliga former fick sina diplom och skyfflar. Avdelning fick namnet Select Society of Swedish Sanitary Sludge Shovelers, 6S. Geoff blev Hedersmedlem i vår avdelning 1996.

Även under åren efter starten av 6S träffades och umgicks vi med Scotts, som även medverkade i det Internationella mötet i Stockholm i samband med firandet av 5-årsjubileet 2001. Till 10-årsjubileet 2006 kunde på grund av sjukdom inte Geoff resa till Sverige. Geoff avled 2008 i en ålder av 86 år.

En annan viktig person som medverkade till att vi startade 6S var Hein Ehrhardt. Hein och jag träffades årligen på WEFTEC från 1990 och framåt. En liten grupp med Geoff, Hein och jag planerade för att få med Nederländerna, Sverige och Tyskland i 5S. Många möten i USA som krävde förankringar i respektive land slutade med att Nederländerna och Sverige startade sina avdelningar. UK hade startat redan 1979. Tyskland blev mer komplicerat och trots flera försök, senast på Wasser Berlin 2009, har det inte lyckats att få med tyskarna.

Hein blev hedersmedlem i 6S 1997 och han avled 2010 i en ålder av 83 år. Han lämnade oss en vecka före det sedan länge planerade mötet i Nederländernas avdelning, där jag utsågs till Hedersmedlem i Nederländernas 5S Chapter.

En intressant händelse var 1988 då det i UK, på förslag från 5S UK, bildades Company of Water Conservators som blev med i gruppen av andra London Companies vilka har existerat i flera hundra år. Hein och jag blev de första icke UK-medborgare som blev medlemmar. I dag är jag ensam om att vara med utan UK-pass. Är Freeman of the Company and the City of London och fick avge en trohetsed för Drottningen inför utnämningen.

Utbytet mellan 5S avdelningarna i Europa har skett sporadiskt och både Holländare och Britter har besökt oss och några från oss har varit både i Holland och i Storbritannien på möten med deras avdelningar. Ser fram emot ytterligare kontakter och samarbete. Under några år fanns det ett ungdomsutbytesprogram mellan 5S NL och 6S som innebar att en person under en månad fick delta i arbetet på ett reningsverk, i en industri eller liknande med anknytning till VA. Ena året deltog en från Holland i Sverige och året därpå det omvända. Detta program var mycket uppskattat, men av olika anledningar (mer brist på tid än på finansiering) upphörde programmet. Planer har funnits på att starta ett liknande program mellan 6S och någon av de Baltiska staterna. Kanske borde det först bildas en 5S-avdelning som vi kan arbeta med.

Andra verksamheter rör VA och den teknikutveckling som genomförts för att nå dit vi är i dag. Medlemmarna verkar på olika sätt genom att sammanställa och presentera historien om VA så att kommande generationer va-folk skall kunna förstå bakgrunden.

Redan tidigt startade fruarna till medlemmarna i 5S UK (som då bara bestod av män) 3F, Fraternity of Female Forkers. På detta sätt kunde fruarna följa med på mötena och träffas separat för lunch eller middag och egna möten. Detta tyckte fruarna till 6S-männen var ett bra förslag och bildade redan 1997 3F SE. När 6S har studiebesök eller sitter på någon konferens så träffas 3F för andra aktiviteter. Sedan samlas alla till gemensam middag eller lunch.

Hur blir man då medlem i 6S? Bara meriter och en egen vilja krävs, men räcker inte. Nya medlemmar väljs in på förslag från en arbetsgrupp. I 6S finns en regel som begränsar antalet nya medlemmar. I andra avdelningar finns regler om max antal medlemmar. Antalet medlemmar i 6S är för närvarande 41 st, varav 5 kvinnor, och i 3F 19 st. Därtill finns det 2 Hedersmedlemmar.

Medlemmarna träffas normalt tre gånger om året, till två kvällsmöten (studiebesök och middag) i Stockholm och ett tvådagars årsmöte någonstans i Sverige. I år 2010 kommer årsmötet att genomföras i Malmö med information om VA Syd, Malmös stadsplanering och Malmö Museer. Utöver dessa aktiviteter görs ibland uppskattade studiebesök även utanför landet för att medlemmarna skall kunna följa reningsverkens förändringar och utveckling.

Möter någon en person som bär en skyffel tveka inte utan samtala med denne och fråga om 6S, det är trevligt att träffa och umgås med folk. Är det en utlänning så kanske ett samtal kan hjälpa båda. Med den kunskap som denna artikel bidraget med hoppas vi i 6S att fler får upp ögonen för 6S och för den insats 6S försöker bidra med i samhället.

Malmö 2010-05-21  
Bo Leander
Influent Integrator 6S