Förtroendevalda

Master.
2020-2021 Jerker Perers
2021-2022 Ingemar Björklund
2022-2023 Mikael Medelberg
2023-2024 Lennart de Maré

Influent Integrator.
1996-         Bo Leander

Kassör.
1996-2020 Bo Leander
2020-         Jan Hultgren

Redaktör.
1996-         Bo Leander

Sekreterare.
2020-2023 Fred Nyberg
2023          Johan Hedin
2024-         Henrik Held

Assistant Influent Integrator.
2002-2017 Sören Ejhed
2009-2017 Christer Gräbner

Arbetsutskott. Ledamot.
1996-2020 Bo Leander, Influent Integrator
1996-2008 Ebbe Hökervall
1996-2002 Sören Ejhed
2002-2017 Sören Ejhed, Ass Influent Integrator
2008-2009 Christer Gräbner
2009-2017 Christer Gräbner, Ass Influent Integrator
2017-2020 Jan Falk
2017-2020 Jan Hultgren
2017-2020 Fred Nyberg
2017-2020 Cecilia Wennberg

Utbyteskommittén. Ledamot.
2000-2004 Jan Falk, Sammankallande.
2000-2004 Sören Ejhed.
2000-2004 Per Malmberg

Styrelse. Ledamot.
2020-2021 Jerker Perers, Master
2021-2022 Ingemar Björklund, Master
2022-2023 Mikael Medelberg, Master
2023-2024 Lennart de Maré, Master
2020-         Bo Leander, Influent Integrator
2020-         Jan Hultgren, Kassör
2020-2023 Fred Nyberg, Sekreterare
2023           Johan Hedin, Sekreterare
2020-2022 Cecilia Wennberg
2023-2024 Henrik Held
2024-         Henrik Held, sekreterare

Webmaster.
2021-         Eber Ohlsson

Revisorer.
2021-         Pär Håkan Bergström, Ordinarie
2021-2023 Henrik Held, Ersättare
2023-         Ingemar Björklund, Ersättare